Ministarstvo kulture i medija, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija:

    1. Cilj Poziva je jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te za razvoj novih inovativnih procesa, proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu;
    2. Poziv je podijeljen na 2 grupe:
     1. Grupa A, unutar koje su prihvatljivi prijavitelji trgovačka društva, obrti, ustanove u kulturi i umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija;
     2. Grupa B, unutar koje su prihvatljivi prijavitelji fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice, obrti, umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, trgovačka društva i ustanove u kulturi;
    3. Ukupni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 33.180.702,10 EUR, od čega za:
       1. Grupu A: 21.000.000,00 EUR;
       2. Grupu B: 12.180.702,10 EUR.
    4. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu iznosi:
       1. Grupa A: 40.000,00 EUR;
       2. Grupa B: 15.000,00 EUR;
    5. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu iznosi:
       1. Grupa A: 995.000,00 EUR;
       2. Grupa B: 300.000,00 EUR.
    6. Intenzitet potpore koja se može dodijeliti po pojedinom projektu iznosi:
       1. Grupa A: od 45 % do 75 % prihvatljivih troškova projekta, ovisno o veličini subjekta, mjestu ulaganja i/ili vrsti aktivnosti;
       2. Grupa B: 85% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
    7. Dio potpora dodjeljivat će se kao potpore male vrijednosti, odnosno de minimis potpore;
    8. Projektni prijedlozi zaprimaju se od 01. travnja 2024. godine od 08:00 sati;
    9. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 31. svibnja 2024. godine u 16:00 sati;
    10. Više informacija o Pozivu dostupno je na sljedećim poveznicama:
       1. Grupa A: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/105
       2. Grupa B: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/106

 

 

PRVA IZMJENA POZIVA

Dana 27. ožujka 2024. godine, Ministarstvo kulture i medija dana, objavilo je prvu izmjenu natječajne dokumentacije Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“.

Izmjene se odnose na Grupu A i Grupu B Poziva:

    1. Grupa A: Izmjenom poziva uvodi se Dodatak 1.1. Prijavnog obrasca, kojeg moraju ispuniti i podnijeti prijavitelji koji su obrtnici.
    2. Grupa B: Izmjenom poziva se uvodi Dodatak 1.1. Prijavnog obrasca, kojeg moraju ispuniti i podnijeti prijavitelji koji su obrtnici i fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice.

Kako bi prijavitelji imali dovoljno vremena za prilagodbu projektnih prijedloga, početak zaprimanja projektnih prijava za obje grupe Poziva pomaknut je na dan 30. travnja 2024. godine od 08:00 sati, a prijave će se moći podnositi do dana 01. srpnja 2024. godine do 16:00 sati.

Više informacija o izmjenama Poziva dostupno je na poveznicama:

    1. Grupa A: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/105
    2. Grupa B: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/106

 

 

INFORMATIVNA RADIONICA

Ministarstvo kulture i medija organizirat će online informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje.

Radionica će se održati za obje grupe (A i B) u ponedjeljak, 29. travnja 2024. godine putem aplikacije Microsoft Teams. Predviđeno trajanje je od 10:30 do 12:30.

Prijavni obrazac za radionicu te više informacija o informativnoj radionici dostupno je na sljedćeim poveznicama:

    1. Grupa A: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/105
    2. Grupa B: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/106