Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom: Inclusion in practice – Promoting mobility and partnerships for and with people with disabilities, koji će pružiti priliku za susret s organizacijama zemlje domaćina i promovirati projekte koji mogu povećati sudjelovanje u projektima mobilnosti (prvenstveno povećati sudjelovanje osobe s manje mogućnosti).

Ciljna skupina su predstavnici organizacija iz cijele Europe koje se bave područjem obrazovanja odraslih, a konkretno rade s osobama s invaliditetom, te su zainteresirane za prijavu projekata mobilnosti KA1 i/ili za projekte malih partnerstva.

Seminar će se održati u fizičkom obliku u Luksemburgu od 18. do 21. studenog 2024. godine u organizaciji nacionalne Erasmus+ agencije iz Luksemburga. Prijave su moguće do 13. svibnja 2024. godine putem SALTO Platforme koja zahtjeva prethodnu registraciju. Radni jezik je engleski.

Troškove smještaja i hrane snosi nacionalna agencija koja je organizator seminara, a troškove prijevoza pokriva Agencija za mobilnost i programe EU.

Više informacija o seminaru dostupno je na sljedećoj poveznici: https://salto-et.net/events/show/LU01_0616_TSS_2024