Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije je Općini Petrijanec pružila stručnu podršku u pripremi projektnog prijedloga „Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića“.

Projektni prijedlog je Općina Petrijanec, kao nositelj projekta, dana 29. ožujka 2023. godine prijavila na „Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini“. Navedeni poziv je financiran iz Državnog proračuna Republike Hrvatske kroz Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini.

Ukoliko će biti odobren za financiranje, kroz projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića planirano je opremanje dječjeg vrtića “Bambi“ u Petrijancu potpuno novim i sigurnim igralima koja bi bila smještena u sklopu vanjskih travnatih površina. Na predviđena mjesta instaliralo bi se ukupno 7 novih igrala koja su primjerena djeci predškolske dobi s ciljem poboljšanja materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda što je u direktnoj poveznici s ciljevima Poziva.

Planirana ukupna vrijednost projekta je 45.656,25 EUR, te se, sukladno uvjetima Poziva, sufinancira 70% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske kroz Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini.

Pružanjem stručne savjetodavne podrške Općini Petrijanec, Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije, osigurala je kvalitetnu pripremu istog. Ukoliko će projekt biti odobren za financiranje, Javna ustanova će nastaviti pružati podršku prijavitelju kako bi se osigurala nesmetana implementacija istog u vidu postizanja svih definiranih aktivnosti operacije.