Gradu Varaždinske Toplice odobren je za financiranje projekt „Sanacija mosta oštećenog u potresu 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Varaždinske Toplice“ ukupne vrijednosti 2.842.500,00 kuna, u pripremi kojeg joj je stručnu savjetodavnu podršku pružila Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije.

Projektni prijedlog je bio prijavljen na Otvoreni javni poziv „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije“, (referentne oznake FSEU.MMPI.01.), te se u potpunosti financira iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Projektom je planirana sanacija oštećenja na mostu preko rijeke Bednje lociranog na nerazvrstanoj cesti Lovrentovec, Varaždinske Toplice oštećenog uslijed potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Varaždinskih Toplica, kako bi se izbjegla daljnja urušavanja gornjeg ustroja mosta i  daljnje stvaranje pukotina u nosivim stupovima mosta koja predstavljaju opasnost od urušavanja građevine, te održala redovita prohodnost pravca zahvaćenog oštećenjima nastalim od potresa.

Svrha operacije sanacije cestovnog klizišta i mosta na nerazvrstanoj cesti na području Varaždinskih Toplica je uspostava redovnog funkcioniranja sustava županijskih cesta i vraćanje infrastrukture u funkciji prometa u ispravno radno stanje.