Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije pružila je savjetodavnu pomoć Turističkoj zajednici Trakošćan-Općina Bednja prilikom prijave tri projektna prijedloga na Javni natječaj za dodjelu sredstava za projekte lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu s područja Varaždinske županije iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent.

Cilj projekta „Izgradnja Turističko-informativnog centra u Trakošćanu-II. faza“ je unaprijediti uvjete za razvojem turizma u općini Bednja kako bi se stvorila prepoznatljiva i atraktivna cjelogodišnja destinacija, realizira kvalitetna promocija turističkih sadržaja te prezentirale prirodne i kulturne posebnosti kraja kroz osnivanje turističko-informativnog centra (TIC). Projektne aktivnosti uključuju izvedbu građevinskih i obrtničkih radova na građevini budućeg turističko-informativnog centra kako bi se ista dovela do potpune funkcionalnosti te stvorili svi preduvjeti za osnivanje TIC-a. Ukupna vrijednost projekta iznosi 20.890 EUR, a od Hrvatske turističke zajednice zatraženo je sufinanciranje u iznosu od 14.890 EUR. Predviđeno trajanje projekta je tri mjeseca; od srpnja do listopada 2024. godine.

Projekt oglašavanja destinacije Trakošćan u općini Bednja, ukupne vrijednosti 20.521 EUR, ima za cilj ojačati prepoznatljivost turističke destinacije Bednja-Trakošćan, kao atraktivne destinacije kulturnog turizma putem tradicionalnog i online oglašavanja. Time će se utjecati na povećanje broja posjetitelja, povećati prosječna duljina boravka u destinaciji te omogućiti konkurentnost destinacije na domaćem i stranom tržištu. Marketinške aktivnosti bit će usmjerene na oglašavanje kroz tradicionalne kanale: radio, novinski članci te billboard plakati. Istovremeno, razvijat će se online identitet destinacije za potrebe digitalnog oglašavanja putem Meta Ad platformi te Google Ads oglašavanje. Početak projektnih aktivnosti očekuje se u svibnju 2024. godine, a projekt će trajati pet mjeseci. Zatraženo sufinanciranje od HTZ-a iznosi 19.021,00 EUR.

Projekt Manifestacija „Romantična pozornica Trakošćan“ omogućit će lokalnoj turističkoj zajednici održavanje manifestacije kako bi se unaprijedila i obogatila turistička ponuda i ojačala prepoznatljivost destinacije te povećala njena turistička razvijenost. Provedba projekta uključuje brojne koncerte, predstave, turističke obilaske Dvorca Trakošćan, storytelling radionice i sl. u periodu od početka svibnja do kraja rujna 2024. godine. Razvoj novog turističkog proizvoda neophodan je kako bi se destinacija istaknula svojom jedinstvenom ponudom te aktivirala postojeća publika te pridobila nova.  Ukupna vrijednost projekta je 48.125 EUR, a zatraženo je sufinanciranje od 43.125 EUR.