Kratki opis projekta

Projekt energetske obnove zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije u Novom Marofu je uključivao rekonstrukciju vanjske toplinske ovojnice zgrade ETICS sustavom, izolaciju stropa prema negrijanom ili vanjskom prostoru i tavanu, izolaciju ravnih krovova, zamjenu dotrajale vanjske stolarije PVC stolarijom (RAL ugradnja), zamjenu postojeće rasvjete sa LED rasvjetom, ugradnju rashladnika vode u izvedbi dizalice topline, izgradnju sunčane fotonaponske elektrane ukupne snage do 30 kW te automatizaciju mjerenja potrošnje energije.

Cilj projekta

Smanjiti potrošnju godišnje primarne i toplinske energije te uvesti nove mjere korištenja OIE iz lokalnih izvora, uz istovremeno povećanje svijesti javnosti te korisnika zgrade o važnosti učinkovitog korištenja energije i dugoročnim koristima provođenja mjera energetske učinkovitosti.

Rezultati projekta

Povećana je energetska učinkovitost zgrade, koja se očituje u uštedi potrebne toplinske energije za 57,71 %., smanjenju godišnje primarne potrošnje energije za 56,12%, u povećanju udjela OIE, kao i smanjenju emisije CO2 za 56,51%. Povećana je svijest javnosti i korisnika zgrade o važnosti učinkovitog korištenja energije i dugoročnim koristima provođenja mjera energetske učinkovitosti.

Vodeći partner

Dom zdravlja Varaždinske županije

Vrijednost projekta

Projekt je financiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Ukupna vrijednost projekta: 3.694.474,20 HRK

Sufinanciranje iz EFRR: 1.656.296,69 HRK

Razdoblje provedbe projekta

28 mjeseci, od 1. siječnja 2019. do 7. svibnja 2021.

Status projekta

U provedbi

 

Kontakt osoba za više informacija

Maja Lehman – voditeljica projekta

maja.lehman@rrvz.hr

Dodatne informacije o projektu

http://dzvz.hr/eu-projekti/obnova_Marof/