Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada“

  1. Cilj Poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom;
  2. U okviru Poziva bespovratna sredstva dodijelit će se projektima za ulaganje u izgradnju, nadogradnju i/ili opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces kompostiranja s ciljem proizvodnje komposta;
  3. U okviru Poziva bespovratna sredstva dodijelit će se projektima za ulaganje u izgradnju i opremanje novih postrojenja za proizvodnju energije iz OIE u svrhu uspostave kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces anaerobne digestije s ciljem proizvodnje anaerobnog digestata i bioplina, odnosno biogoriva;
  4. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 354.000.000,00 HRK;
  5. Najniži iznos pojedinačnog projektnog prijedloga je 1.000.000,00 HRK, dok je najviši iznos 100.000.000,00 HRK;
  6. Intenzitet potpore je od 35% do 80% prihvatljivih troškova;
  7. Prihvatljivi prijavitelj u sklopu Poziva je pravna ili fizička osoba koja je malo, srednje ili veliko poduzeće;
  8. Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 13.06.2022. godine od 9:00 sati,
  9. Krajnji rok dostave projektnih prijedloga je do 31.10.2023. do 14:00 sati;
  10. Više informacija o Pozivu i načinu podnošenja projektnog prijedloga dostupna je na poveznici: https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/13-5-2022-izgradnja-i-opremanje-postrojenja-za-biolosku-obradu-odvojeno-sakupljenog-biootpada/8789.