Upravljačko tijelo Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike objavilo je Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Višegodišnjeg indikativnog akcijskog plana Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike, godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2023. godinu:

    1. Svrha Poziva je provedba aktivnosti iz Višegodišnjeg indikativnog akcijskog plana 2023.-2027. Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike;
    2. Ključne teme za koje će se (su)financirati prihvatljive aktivnosti su:
       1. AKIS- sustav prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi;
       2. Europsko inovacijsko partnerstvo;
       3. Aktivnosti vezane uz proizvođačke organizacije;
       4. Informiranje javnosti i potencijalnih korisnika o rezultatima Programa i mogućnosti iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.;
       5. Aktivnosti povezane s intervencijama SP ZPP usmjerenim na klimu, okoliš, očuvanje bioraznolikosti; jačanje otpornosti prehrambenog sustave EU-a prema konkurentnoj održivosti;
       6. Pametna sela- aktivnosti vezane uz provedbu koncepta Pametnih sela na lokalnoj razini;
    3. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 300.000,00 EUR;
    4. Iznosi potpore (su)financiranja ovise o vrsti aktivnosti;
    5. Prijave na Poziv podnose se od 28. rujna 2023. u 12 sati do 28. listopada 2023. u 12 sati;
    6. Više informacija o Pozivu dostupno je na poveznici https://ruralnirazvoj.hr/poziv-za-podnosenje-prijedloga-aktivnosti-nacionalne-mreze-zajednicke-poljoprivredne-politike-za-2023-godinu-prijave-od-28-rujna/