Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata poticanja „PLASTIC FREE ZONE“

    1. Svrha poziva je opremanje javnih ustanova potrebnom opremom u svrhu ograničenja korištenja jednokratnih plastičnih proizvoda kao i uklanjanja otpadne plastike i drugih vrsta otpada u zaštićenim područjima prirode;
    2. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 150.000,00 HRK po podnesenom zahtjevu;
    3. Maksimalni intenzitet potpore iznosi do 80% opravdanih troškova projekta;
    4. Rok za predaju projektnih prijava je do 31.12.2022. ili do objave o danu iskorištenosti predviđenih sredstava.
    5. Više o uvjetima Javnog poziva te načinu podnošenja prijava dostupno je u prilogu ove poruke te na poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367