Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u postupak e-Savjetovanja Prijedlog nacrta Strategija pametne specijalizacije do 2029. (S3):

    1.  Strategija pametne specijalizacije (S3) strateški je dokument koji definira prioritetna područja za poticanje ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) javnim sredstvima i predstavlja ključni dokument za usmjeravanje sredstava iz EU fondova namijenjenih za ovu svrhu;
    2. Programske intervencije predviđene novom Strategijom pametne specijalizacije do 2029. godine imaju za cilj unaprijediti ukupnu hrvatsku inovacijsku učinkovitost i kapacitete za jačanje konkurentnosti i promicanje industrijske digitalne i zelene transformacije;
    3. Kao tri posebna cilja Strategije pametne specijalizacije definirani su:
       1. Poboljšanje znanstvene izvrsnosti;
       2. Premošćivanje jaza između istraživačkog i poslovnog sektora;
       3. Povećanje inovacijske učinkovitosti;
    4. U sklopu Strategije pametne specijalizacije određena su sljedeća tematska prioritetna područja:
       1. Personalizirana briga o zdravlju;
       2. Pametna i čista energija;
       3. Pametan i zeleni promet;
       4. Sigurnost i dvojna namjena – svijest, prevencija, odgovor, sanacija;
       5. Održiva i kružna hrana;
       6. Prilagođeni i integrirani proizvodi od drva;
       7. Digitalni proizvodi i platforme;
    5. U javno savjetovanje moguće je uključiti se do prosinca 2022. godine putem poveznice: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22750