Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira događaj koji je dio kampanje podizanja svijesti o važnosti valorizacije znanja koju je pokrenula Glavna uprava Europske komisije za istraživanje i inovacije „Tour de Capitales – Αwareness raising campaign on knowledge valorisation“.

Cilj nacionalnog dana posvećenog valorizaciji znanja je upoznavanje s najnovijim razvojem politika o valorizaciji znanja i transformacijama istraživanja i inovacija u društvene i gospodarske svrhe.

Hrvatski nacionalni dan valorizacije znanja održat će se u Zagrebu, 4. lipnja 2024. godine.

Više informacija o programu i predavačima možete pronaći na DNEVNOM REDU KONFERENCIJE, a sama registracija sudionika dostupna je putem POVEZNICE.

Više informacija o Hrvatskom nacionalnom danu valorizacije znanja dostupno je na sljedećoj poveznici: https://mzo.gov.hr/vijesti/hrvatski-nacionalni-dan-valorizacije-znanja/6178