Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom: „Inclusion tool for better inclusion and diversity approach“ kako bi okupio prijavitelje i korisnike u sektorima obrazovanja odraslih, odgoja i općeg obrazovanja i strukovnog obrazovanja, te kako bi se predstavio alat za samoprocjenu prioriteta uključivanja i raznolikosti.

Seminar će se održati u fizičkom obliku u Slovačkoj, Bratislava, od 13. do 15. studenog 2024. godine u organizaciji slovačke nacionalne Erasmus+ agencije. Prijave su moguće do 31. svibnja 2024. godine putem SALTO Platforme koja zahtjeva prethodnu registraciju. Radni jezik je engleski.

Troškove smještaja i hrane snosi nacionalna agencija koja je organizator seminara, a troškove prijevoza pokriva Agencija za mobilnost i programe EU.

Više informacija o seminaru dostupno je na sljedećoj poveznici: https://salto-et.net/events/show/SK01_0518_THO_2023