U Osnovnoj školi Novi Marof, 12.09.2018. godine održana je uvodna konferencija projekta „Energetska obnove Osnovne škole Novi Marof na adresi Zagorska 23, Novi Marof“. Projekt je odobren u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. kroz Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora” pod referentnim brojem: KK.04.2.1.04.

Službena provedba projekta započela je početkom kolovoza kada je i potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Predviđeno trajanje projekta je 22 mjeseca, odnosno do kraja kolovoza 2019. godine.

Projektom su planirane sljedeće aktivnosti:

  • izrada glavnog projekta energetske obnove s pripadajućim elaboratima
  • energetska obnova zgrade Osnovne škole Novi Marof
  • stručni nadzor građenja,
  • usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja,
  • energetski pregled zgrade, izradu izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove,
  • upravljanje projektom i administracija i
  • promidžba i vidljivost projekta.

Procijenjena ukupna vrijednost projekta iznosi 7.429.191,25 HRK, od čega iznos od 4.032.142,37 HRK sufinancira Europski fond za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnu os 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Energetskom obnovom zgrade Osnovne škole Novi Marof doprinijet će se smanjenju potrošnje primarne energije za grijanje na godišnjoj razini za čak 74,90%, u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje prije provedbe energetske obnove. Nadalje, realizacijom projekta povećat će se udio OIE u apsolutnim potrebama za 37,93 %, a smanjit će se i emisija CO2 za 79,68 %. Kroz provedbu aktivnosti promocije i vidljivosti podići će se svijest korisnika zgrade Osnovne škole Novi Marof i opće javnosti o efikasnijem korištenju energije i korisnosti povećanja energetske učinkovitost.

Galerija