Javni natječaj za radno mjesto: Viši stručni suradnik za pripremu programa i projekata