Ministarstvo poljoprivrede  objavilo je Javni poziv jedinicama lokalne samouprave i jedinicama područne samouprave za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi Nacionalnog plana i oporavka otpornosti 2021. – 2026. reformske mjere C1.5.R2 Unaprjeđenje sustava za restrukturirane poljoprivrednog zemljišta i komasaciju

    1. Predmet Javnog poziva je iskazivanje interesa jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave za sudjelovanjem u provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. u reformskoj mjeri C1.5R2 – Unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju, ulaganju C1.5 R2-I1 – Komasaciji poljoprivrednog zemljišta.
    2. Rok za iskazivanje interesa je 60 dana od objave javnog poziva na web stranici Ministarstva poljoprivrede.
    3. Maksimalni iznos EU sufinanciranja iznosi 80% ukupno prihvatljivih troškova.

Više o uvjetima Javnog poziva te načinu podnošenja prijave dostupno je u prilogu ove poruke te na poveznici: https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/pristup_info/javni%20pozivi/Javni%20Poziv_NPO_restrukturiranje_poljoprivrednog_zemljista_komasacija.pdf.