Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine

   1. Predmet Javnog natječaja je sufinanciranje energetske obnove postojećih zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra i nisu oštećene u potresu;
   2. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 2.000.000,00 HRK po prijavi;
   3. Krajnji rok za prijavu na Javni natječaj je 10. veljače 2022. godine do 14:00 sati;
   4. Više o uvjetima Poziva te načinu podnošenja prijave dostupno je na poveznici: https://www.fzoeu.hr/docs/174/JN%20za%20energetsku%20obnovu%20kulturne%20ba%C5%A1tine%20(EnU-9_21).pdf