Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za poticaje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga

   1. Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga u javnom sektoru, primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja  emisija stakleničkih plinova, a za dobrobit građana i gospodarskih subjekata;
   2. Ukupno raspoloživa sredstva za cijeli Poziv iznose 26.000.000,00 HRK;
   3. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosi 500.000,00 HRK;
   4. Krajnji rok za prijavu je 31. prosinca 2021. godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi;;
   5. Više o uvjetima Natječaja te načinu podnošenja zahtjeva za potporu dostupno je na sljedećoj poveznici:  https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=172