Agencija za elektroničke medije objavila je Javni poziv za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti

   1. Specifični cilj Poziva je jačanje i razvoj medijske pismenosti građana, razvoj edukacijskih materijala i programa na raznovrsnim platformama te osvješćivanje javnosti o važnosti medijske pismenosti
   2. Najmanji iznos koji se može dobiti za pojedini projekt je 5.000,00 HRK, a najviši iznos je 35.000,00 HRK.
   3. Rok za dostavu prijava na Javni poziv je 10. siječanj 2022. godine.
   4. Više o uvjetima Javnog poziva te načinu podnošenja prijave dostupno je na poveznici: https://www.aem.hr/vijesti/javni-poziv-za-sufinanciranje-projekata-na-temu-poticanja-medijske-pismenosti-2/