Europska komisija objavila je Poziv na podnošenje prijedloga za promicanje rodne ravnopravnosti u sklopu CERV programa

   1. Cilj poziva je poduprijeti, unaprijediti i provesti sveobuhvatne politike za promicanje potpunog uživanja prava žena, slobode od rodnih stereotipa, rodne ravnopravnosti, uključujući ravnotežu između poslovnog i privatnog života, osnaživanje žena i rodno osviještenih politika;
   2. Poziv je podijeljen na dva prioriteta:
     1. Prioritet 1: Ravnopravno sudjelovanje i zastupljenost žena i muškaraca u odlučivanju u politici i gospodarstvu;
     2. Prioritet 2: Suzbijanje rodnih stereotipa u oglašavanju i u medijima, s naglaskom na mlade;
   3. Ukupno raspoloživa sredstva za cijeli Poziv iznose 6.800.000,00 EUR;
   4. Minimalna bespovratna sredstva EU po pojedinom projektu iznose 75.000,00 EUR;
   5. Krajnji rok za prijavu je 16. ožujka 2022. godine do 17:00 sati;
   6. Više o uvjetima Natječaja te načinu podnošenja zahtjeva za potporu dostupno je na sljedećoj poveznici: Rodna ravnopravnost