Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za prikupljanje i iskaz interesa potencijalnih korisnika – investitora u projekte izgradnje objekata logističko-distributivnih centara za voće i povrće iz Reformske mjere C1.5.R1 Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

    1. Cilj Poziva je prikupljanje i iskaz interesa potencijalnih Korisnika projekata izgradnje objekata logističko-distributivnih centara za voće i povrće iz Reformske mjere C1.5. R1 Nacionalnog plana, s ciljem da se prije objave Javnog natječaja za dodjelu sredstava za izgradnju i opremanje LDC-a za voće i povrće identificiraju potencijalni korisnici-investitori u projekte izgradnje objekata logističko-distributivnih centara za voće i povrće;
    2. Cilj ulaganja je poboljšati konkurentnost sektora izgradnjom i opremanjem logističko-distributivne infrastrukture za voće i povrće;
    3. Više o uvjetima Javnog poziva te načinu podnošenja prijave dostupno je na sljedećoj poveznici: https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/pristup_info/javni%20pozivi/Javni%20poziv%20za%20vo%C4%87e%20i%20povr%C4%87e%20iz%20NPOO/Javni_poziv_fin.docx.pdf