• Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti:
  1. Svrha Javnog poziva je priprema projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekata na javne pozive za razvoj, obnovu, rekonstrukciju i/ili prilagodbu javne i privatne turističke infrastrukture u skladu s uvjetima i ciljevima NPOO;
  2. Raspoloživa sredstva po ovom Javnom pozivu iznose 3.000.000,00 HRK;
  3. Intenzitet potpore za javne ustanove i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iznosi do 100% iznosa opravdanih troškova za izradu projektno-tehničke dokumentacije, a najviše do 700.000,00 HRK po jednom zahtjevu;
  4. Intenzitet potpore za trgovačka društva i obrtnike iznosi do 100% iznosa opravdanih troškova za izradu projektno-tehničke dokumentacije, a najviše do 450.000,00 HRK po jednom zahtjevu;
  5. Rok za dostavu zahtjeva na ovaj Javni poziv završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2022. godine, odnosno objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava, ovisno koji uvjet prije nastupi;
  6. Više o uvjetima Poziva i načinu predaje projektnih prijedloga dostupno je na sljedećoj poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367

 

ZATVARANJE POZIVA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je dana 31.03.2022. godine Obavijest o zatvaranju Javnog poziva za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Objava je dostupna na poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/obavijest-o-zatvaranju-javnog-poziva-za-financiranje-izrade-projektne-dokumentacije-za-prijavu-projekata-za-financiranje-iz-nacionalnog-plana-oporavka-i-otpornosti-jp-eu-1-2022/8946