U sklopu programa Interreg Europe objavljena je najava Prvog poziva za dostavu projektnih prijedloga:

   1. Natječaj će biti usmjeren na međunarodne projekte suradnje u sklpu kojih organizacije iz različitih zemalja zajedno rade na rješavanju zajedničkoj izazova unutar regionalne politike (npr. nedovoljna digitalizacija malih i srednjih poduzeća u određenom sektoru, poteškoće vezane uz prevenciju poplava u ruranim područjima, nedovoljan razvoj obnovljivih izvora energije, nedovoljna integracija grupa u nepovoljnom poloćaju na tržište rada i slično);
   2. Minimalna vrijednost bespovratnih sredstava po projektu iznosi 1.000.000,00 EUR;
   3. Makismlani iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosi 2.000.000,00 EUR;
   4. Intenzitet potpore ovisi o vrsti i zemlji registracije pojedinog partnera:
     1. Partneri registrirani u zemlji članici Europske unije:
       1. 80% ukupno prihvatljivih troškova za javna tijela i tijea javnog prava;
       2. 70% ukupno prihvatljivih troškova za privatna neprofitna tijela;
     2. Partneri registrirani u Norveškoj: 50% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
     3. Partneri registrirani u Švicarskoj: stopa sufinanciranja bit će naknadno definirana;
   5. Očekivan datum raspisa Poziva: 5. travnja 2022.;
   6. Očekivani rok za dostavu projektnih prijedloga: 31.svibnja 2022. u 12:00 sati;
   7. Više o uvjetima Natječaja te načinu podnošenja prijava dostupno je na poveznici: https://www.interregeurope.eu/apply-for-the-call