Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada:

    1. Predmet Javnog poziva je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada te provedba projekata edukacije stanovništva;
    2. Ukupno raspoloživ iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 66.000.000,00 HRK;
    3. Maksimalno iznos bespovratnih sredstava iznosi 1.000.000,00 HRK;
    4. Intenzitet potpore iznosi:
       1. Do 80% ukupno prihvatljivih troškova projekta ukoliko se projekt provod na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka;
       2. Do 60% ukupno prihvatljivih troškova projekta ukoliko se projekt provodi na području druge skupine otoka odnosno na brdsko – planinskom područje;
       3. Do 40% ukupno prihvatljivih troškova projekta ukoliko se projekt provodi na ostalim područjima;
    5. Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv  je do 31. prosinca 2022. godine ili do potrošnje raspoloživih sredstava;
    6. Više o uvjetima Javnog poziva te načinu podnošenja prijava dostupno je na poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=185