Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Poziv za subvencioniranje dijela krajnje cijene opskrbe plinom za mikro male i srednje poduzetnike s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh:

  1. Cilj Poziva je smanjenje rizika od energetskog siromaštva kod mikro, malih i srednjih poduzeća te stvaranje preduvjeta za nesmetano odvijanje postojećih poslovnih aktivnosti kao i za jačanje konkurentnosti i daljnji tržišni rast;
  2. Ukupna raspoloživa sredstva po ovom Pozivu iznose 600.000.000,00 HRK;
  3. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi do 1.500.000,00 HRK po poduzetniku, te do 20.000,00 EUR po poduzetniku koji se bavi primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda;
  4. Najviši intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 100% prihvatljivih troškova;
  5. Zahtjev je moguće podnijeti do 31. ožujka 2023. godine;
  6. Više o uvjetima Poziva te načinu podnošenja zahtjeva dostupno je na poveznici: https://mingor.gov.hr/vijesti/otvorene-prijave-za-subvencije-za-plin-mikro-malim-i-srednjim-poduzetnicima/8691  

 

PRVA IZMJENA POZIVA

Dana 21. travnja 2022. godine Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je prvu izmjenu Poziv za subvencioniranje dijela krajnje cijene opskrbe plinom za mikro male i srednje poduzetnike s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh.

Ovom izmjenom omogućuje se prijava i onim mikro, malim i srednjim poduzetnicima koji imaju definiranu referentnu potrošnju u referentnom razdoblju propisanom Pozivom te onima kojima zbog objektivnih razloga, potrošnja u definiranom referentnom razdoblju ne odgovara stvarnoj potrošnji plina. Izmjenama se omogućuje da se referentno razdoblje definira za drugačiji vremenski period.

Izmjene se odnose na mikro, male i srednje poduzetnike kojima je opskrba plinom bila onemogućena u referentnom razdoblju zbog posljedica prirodnih katastrofa, prvenstveno potresa te za mikro, male i srednje poduzetnike kojima je zbog prirode poslovanja veći dio potrošnje plinom bio izvan referentnog razdoblja od 1. kolovoza 2021. do 31. siječnja 2022. godine.

Više informacija o izmjenu dostupno je na poveznici: https://mingor.gov.hr/vijesti/poziv-za-subvencioniranje-dijela-krajnje-cijene-opskrbe-plinom-za-mikro-male-i-srednje-poduzetnike-s-godisnjom-potrosnjom-plina-do-10-gwh/8754