Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Natječaj za potporu međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2022./2023.

  1. Maksimalan iznos pojedinačne potpore je 20.000,00 HRK.
  2. Rok za podnošenje prijava je 17. lipnja 2022. godine do 24:00 sata.
  3. Više informacija o uvjetima Natječaja te načinu podnošenja prijave dostupno je na poveznici: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/natjecaj-za-potporu-medjunarodnoj-suradnji-osnovnih-i-srednjih-skola-u-skolskoj-godini-2022-2023/4924