Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru:

     1. Opći cilj Javnog poziva je povećanje udjela  broja  registriranih energetski  učinkovitih vozila  u ukupnom broju vozila registriranih u Republici Hrvatskoj za 0,01%;
     2. Ukupno raspoloživ iznos sredstva po ovom Javnom pozivu iznosi 5.000.000,00 HRK;
     3. Intenzitet potpore iznosi do 40% opravdanih troškova, odnosno najviše 400.000,00 HRK uz ograničenja po pojedinačnom vozilu;
     4. Podnošenje prijava na Javni poziv započinje 21. lipnja 2022. godine od 9:00 sati i traje do 31. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi;
     5. Više o uvjetima Javnog poziva te načinu podnošenja prijava dostupno je na poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=190