Europska Komisija objavila je Poziv za dostavu prijedloga za Potporu lokalnim i regionalnim medijima u suočavanju s novonastalim nedostatkom vijesti

    1. Ciljevi Poziva:
       1. Aktivnost 1. ima za cilj poboljšati znanje o pejzažu lokalnih, regionalnih i medija zajednice u EU;
       2. Aktivnost 2. ima za cilj podržati medije i inicijative koje informacijama opskrbljuju lokalne i regionalne zajednice, a čija je proizvodnja kvantitativno i/ili kvalitativno otežana;
    2. Ukupna vrijednost Poziva je 1.990.000,00 EUR;
    3. Financirat će se 1 projekt;
    4. Maksimalni iznos potpore je 1.990.000 EUR;
    5. Intenzitet potpore iznosi do 90% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
    6. Rok za prijavu je 19. rujna 2022. godine u 23:59 sati.
    7. Više o uvjetima Poziva te načinu podnošenja prijave dostupno je na sljedećoj poveznici: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/supporting-local-and-regional-news-media-face-emerging-news-deserts