Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo trajni ograničeni poziv Financiranje provedbe već započetih investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.

  1. Svrha Poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti za financiranje već započetih ulaganja u proširenje i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda u cilju osiguranja kvalitete i sigurne vodoopskrbe, smanjenje gubitaka u vodoopskrbnim sustavima, sprječavanje zagađenja vodnih resursa i okoliša nepročišćenim otpadnim vodama, poboljšanja upravljanja vodama i postizanja veće otpornosti na klimatske promjene te doprinosa postizanju usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju.
  2. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 800.000.000,00 HRK, uz intenzitet potpore od 80% od iznosa prihvatljivih izdataka
  3. Rok za dostavu projektnih prijedloga je 28. siječnja 2022. godine do 12:00 sati.
  4. Više o uvjetima Poziva te načinu podnošenja zahtjeva za potporu dostupno je na sljedećoj poveznici:https://fondovieu.gov.hr/pozivi/10

 

OBAVIJEST O ISPRAVKAMA U SUSTAVU

Dana 03. kolovoza 2022. godine objavljena je Obavijest o ispravkama u sustavu NPOO fondoviez za trajni ograničeni poziv Financiranje provedbe već započetih investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda.

Ispravke su tehničkog karaktera te se odnose na:

    • Ispravak vrste pravnog subjekta u kartici Prijavitelj;
    • Omogućavanje učitavanja više dokumenata u stavkama priloga;
    • Ispravak vezan uz unos bespovratnih sredstava na način da se više ne prijavljuje greška prilikom unosa bespovratnih sredstava.

Više informacija o ispravkama u sustavu dostupno je na poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/10