Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) otvorila je Poziv na predaju projektnih prijedloga Sport za ljude i planet – novi pristup održivosti kroz sport u Europi.

  1. Cilj Poziva je podići svijest, potaknuti ponašanje i voditi razmišljanja u europskom društvu o tome kako sport može omogućiti i ubrzati društvenu i ekološku transformaciju te angažirati građane Europske unije da aktivno sudjeluju u održivim mjerama koristeći komunikacijsku snagu sporta, njegovih glavnih događaja i vodećih uzora;
  2. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.437.074,00 EUR;
  3. Rok za prijavu projekata je 12. listopada 2022. godine do 17:00 sati;
  4. Više o uvjetima Poziva i načinu predaje prijave dostupno je na sljedećoj poveznici