Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda

 1. Svrha Poziva je pridonijeti poboljšanom upravljanju vodama i očuvanju vodnih resursa s ciljem postizanja veće otpornosti na klimatske promjene, povećanja broja stanovnika koji imaju pristup poboljšanoj opskrbi vodom te broja stanovnika koji koriste poboljšani sustav pročišćavanja otpadnih voda;
 2. Maksimalan iznos sredstava raspoloživ za dodjelu u okviru Poziva je 1.000.000.000,00 HRK:
    1. Program razvoja javne odvodnje otpadnih voda: 380.000.000,00 HRK;
    2. Program razvoja javne vodoopskrbe: 620.000.000,00 HRK;
 3. Maksimalni intenzitet potpore je 90%, od čega se iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti osigurava 80%, dok Hrvatske vode osiguravaju 10%;
 4. Rok za podnošenje projektnih prijava je 30. rujna 2022. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava;
 5. Više informacija o uvjetima Poziva te načinu podnošenja prijava dostupno je na sljedećoj poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/6

 

IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU PROJEKTA

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je dana 04. kolovoza 2022. godine objavilo Obavijest o izmjeni dokumentacije za prijavu projekata na Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda”.

Sukladno objavljenoj izmjeni, sljedeći obrasci nisu više dio obavezne dokumentacije navedene u Uputama za prijavitelje:

    1. Obrazac skupne izjave prijavitelja;
    2. Izvadak iz Registra stvarnih vlasnika prijavitelja i partnera.

Više detalja o izmjeni dokumentacije za prijavu projekta  dostupno je na poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/6

 

IZMJENA POZIVA

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je dana 27. rujna 2022. godine objavilo Obavijest o izmjeni Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda“.

Izmjene se odnose produljenje krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga koji se pomiče se s 30. rujna 2022. godine na 31. prosinca 2022. godine.

Više informacija o izmjeni Poziva dostupno je na poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/6