Europska komisija objavila je natječaj za izbor Europske prijestolnice pametnog turizma za 2023. godinu:

    1. Europska prijestolnica pametnog turizma je inicijativa koja prepoznaje izvanredna postignuća europskih gradova kao turističkih destinacija i to u četiri kategorije:
       1. Održivost;
       2. Pristupačnosti;
       3. Digitalizacija;
       4. Kulturna baština i kreativnosti;
    2. Za sudjelovanje su prihvatljivi gradovi u zemljama članicama Europske unije te zemljama korisnicama COSME programa koje imaju više od 100.000 stanovnika;
    3. Rok za predaju prijava na natječaj je 01.  lipanj 2022. godine do 17:00 sati;
    4. Više o uvjetima natječaja te načinu predaje projektne prijave dostupno je na sljedećoj poveznici: https://smart-tourism-capital.ec.europa.eu/index_en