Hrvatski audiovizualni centar objavio je Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2022. godini, kategorija: poticanje razvoja i proizvodnje videoigara:

 1. Cilj Javnog poziva je potaknuti razvoj izvrsnosti videoigara edukativnog, kulturnog i/ili umjetničkog značaja koji su od interesa za Republiku Hrvatsku te hrvatsku i europsku audiovizualnu kulturu;
 2. Prijavu na Javni poziv moguće je podnijeti u dvije potkategorije:
    1. Razvoj projekata;
    2. Proizvodnja videoigara;
 3. Ukupno raspoloživ iznos u okviru ovog Poziva iznosi do 1.500.000,00 HRK / 199.084,21 EUR;
 4. Ukupna de minimis potpora koja se dodjeljuje ne smije premašivati iznos od 200.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti tijekom razdoblja od tri fiskalne godine, uzimajući u obzir sve dodijeljene potpore male vrijednosti koje je podnositelj ostvario u tom razdoblju od ostalih davatelja državne potpore, neovisno o njihovoj razini;
 5. Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 05. listopada 2022;
 6. Više o uvjetima Poziva i načinu podnošenja prijave dostupno je na poveznici: https://havc.hr/o-nama/javni-pozivi/razvoj-i-proizvodnja-videoigara/razvoj-i-proizvodnja-videoigara-u-2022