Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu:

    1. Predmet Poziva je dodjela financijskih potpora programima i projektima, aktivnostima i manifestacijama u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku;
    2. Krajnji rok za predaju prijava ovisi o vrsti tražene potpore;
    3. Više o uvjetu poziva te načinu podnošenja prijave nalazi se na sljedećoj poveznici: https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/javni-poziv-za-predlaganje-javnih-potreba-u-kulturi-republike-hrvatske-za-2023-godinu/22771