Ministarstvo poljoprivrede je u postupak e-Savjetovanja uputilo dva nacrta natječaja iz podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“:

        1. Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ i
        2. Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.2.2. „Korištenje obnovljivih izvora energije“

 

4.2.1. POVEĆANJE DODANE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA

Svrha Natječaja je otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja te tranzicija poduzeća prema zelenom i digitalnom gospodarstvu ulaganjima u kapacitete za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I Ugovoru.

Planirano je da će u sklopu natječaja biti ukupno raspoloživo 200.000.000,00 HRK sredstava javne potpore.

Najniža visina javne potpore o projektu u sklopu ovog natječaja planirana je u iznosi od 15.000,00 EUR, dok najviša visina javne potpore iznosi između 200.000,00 EUR i 2.000.000,00 EUR, ovisno o vrsti prijavitelja.

E- Savjetovanje otvoreno je do 17. listopada 2022. godine i dostupno je na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=21850.

 

4.2.2. KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZOVRA ENERGIJE

Svrha Natječaja je otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja te tranzicija poduzeća prema zelenom gospodarstvu ulaganjima u učinkovito korištenje energije.

Planirani ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 70.000.000,00 HRK. Najniža visina javne potpore o projektu u sklopu ovog natječaja planirana je u iznosi od 15.000,00 EUR, dok najviša visina javne potpore iznosi između 200.000,00 EUR i 1.000.000,00 EUR, ovisno o vrsti prijavitelja.

E- Savjetovanje otvoreno je do 17. listopada 2022. godine i dostupno je na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=21855.