U sklopu Programa transnacionalne suradnje Euro-MED otvoren je Treći poziv na dostavu projektnih prijedloga:

  1. Poziv je raspisan u sklopu 3. prioriteta (Dobro upravljanje Mediteranom) Programa te je usmjeren na kapitalizaciju tematskih rezultata te uspostavu preduvjeta za postizanje sinergije i koordinaciju između tematskih projekata koji se financiraju u sklopu 1. prioriteta i 2. prioriteta istog programa te su sukladno navedenom definirani sljedeći ciljevi Poziva;
  2. Ukupna financijska alokacija za treći poziv iznosi 17.000.000,00 EUR, od čega:
     1. Za projekt tematskih zajednica: 5.000.000,00 EUR;
     2. Za projekte institucionalnog dijaloga: 12.000.000,00 EUR;
  3. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi:
     1. Za projekt tematskih zajednica: 5.000.000,00 EUR;
     2. Za projekte institucionalnog dijaloga: 4.000.000,00 EUR;
  4. Rok za predaju projektnih prijedloga je 03. studeni 2022. godine do 13:00 sati.;
  5. Više o uvjetima Javnog poziva te načinu podnošenja projektne prijave dostupno je na sljedećoj poveznici: https://interreg-euro-med.eu/en/call-3-governance-projects/