Europska komisija u sklopu programa Obzor otvorila je Natječaj za Aktivnosti Marie Skłodowska-Curie – sufinanciranje regionalnih, nacionalnih i internacionalnih programa (MSCA COFUND):

    1. Cilj poziva je sufinanciranje regionalnih, nacionalnih i međunarodnih novih ili postojećih doktorskih i postdoktorskih programa mobilnosti s ciljem širenja MSCA načela na institucionalnu razinu, s posebnim naglaskom na unapređenjem potencijala i karijera istraživača;
    2. Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva je 95.000.000,00 EUR;
    3. Rok za prijavu projekata je 09.veljače 2023. u 17:00 h;
    4. Više o uvjetima Natječaja i načinu predaje prijave dostupno je na poveznici