Desk Kreativne Europe, uredi MEDIA iz Bugarske, Grčke, Hrvatske i Srbije u suradnji sa Zagreb film festivalom organiziraju zajedničko događanje (panel diskusiju i sastanke jedan na jedan) s fokusom na prekograničnu suradnju. Fokus samog događanja će biti sadržaj novog programskog razdoblja Kreativna MEDIA 2021. – 2027.

Događaj će biti usmjeren na odgovaranje na sljedeća pitana, a temeljno na iskustvima i rezultatima Potprograma MEDIA za 2021. godinu:

  • Koliko su (ne)uspješni bili korisnici?
  • Tko su (ne)uobičajeni sumnjivci u prekograničnim suradnjama?
  • Jesu li nacionalni filmski fondovi dodatne potpore u sufinanciranju?

Događaj će se održati 24. listopada 2022. godine u 12:00 sati, u prostorima Kulturno informativnog centra na adresi Preradovićeva 5 u Zagrebu. Nakon panel diskusije moguć je sastanak jedan na jedan s predstavnicima DKE – Ureda Media, uz prethodnu registraciju na e-mail: martina.petrovic@mediadesk.hr.

Više informacija o događanju dostupno je na poveznici: DOGAĐANJE: “DAN DKE – UREDA MEDIA: UPOZNAJ SVOJEG SUSJEDA!” – naše (ne)organske suradnje! / Novosti / Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA Hrvatske (mediadesk.hr)