Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Drugi javni poziv za provedbu mjera iz “Programa potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u 2022. godini:

   1. Svrha Programa je pružanje financijske pomoći jedinicama područne (regionalne) samouprave u očuvanju i razvoju poslovanja subjekata u lancu proizvodnje i prerade mlijeka;
   2. Predmet Poziva je prikupljanje zahtjeva za ostvarivanje prava na potporu iz Programa u 2022. godini za sljedeće potpore:
      1. Mjera 1 – Dodatno financiranje uzgoja uzgojno valjanih rasplodnih junica mliječnih i kombiniranih pasmina namijenjenih za proizvodnju mlijeka;
      2. Mjera 2 – Dodatno financiranje kupovine uzgojno valjanih rasplodnih junica mliječnih i kombiniranih pasmina namijenjenih za proizvodnju mlijeka;
      3. Mjera 3 – Sufinanciranje troškova sakupljanja i prijevoza mlijeka;
   3. Intenzitet potpore ovisi o mjeri kao i indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave;
   4. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po pojedinom Zahtjevu iznosi 500.000,00 HRK;
   5. Rok za podnošenje prijave na Javni poziv je do 30. studenoga 2022. godine;
   6. Više informacija o Pozivu na dostavu projektnih prijedloga dostupno je u prilogu ove poruke  na poveznici: https://poljoprivreda.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/1198