Agencija za elektroničke medije objavljuje Javni natječaj broj 1/22 (potpora male vrijednosti) za dodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija za 2023. godinu.

    1. Cilj Javnog natječaja je dodjela sredstava za poticanje proizvodnje sadržaja, te distribucije vlastitih programa i sadržaja koji su od javnog interesa, profitnim pružateljima elektroničkih publikacija, neprofitnim pružateljima elektroničkih publikacija, neprofitnim proizvođačima audiovizualnih i radijskih programa;
    2. Sredstva Fonda dodjeljuju se u obliku potpore male vrijednosti (de minimis potpore):
       1. Ukupna potpora male vrijednosti koja se dodjeljuje tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije premašivati iznos od 20:0.000.00 EUR;
       2. Intenzitet potpore može iznositi do 100%;
    3. Sredstva Fonda raspoređena su kako slijedi:
       1. Profitni pružatelji elektroničkih publikacija – 4.420.000,00 HRK odnosno 586.634,81 EUR;
       2. Neprofitni pružatelji elektroničkih publikacija – 3.400.000,00 HRK odnosno 451.257,59 EUR;
       3. Neprofitni proizvođači audiovizualnog i radijskog programa – 850.000,00 HRK odnosno 112.814,39 EUR;
    4. Rok za dostavu prijava na Javni natječaj je 28. studenoga 2022. godine;
    5. Više o uvjetima Javnog natječaja te načinu podnošenja prijave dostupno je na sljedećoj poveznici: Agencija za elektroničke medije (aem.hr).