Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je XVI. Natječaj za provedbu podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

    1. Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama, osim potresa, i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje;
    2. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 20.000.000,00 HRK;
    3. Visina javne potpore iznosi 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta;
    4. Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu počinje teći 28.  studenog 2022. godine od 12:00 sati i traje do 30. prosinca 2022. godine do 12:00 sati;
    5. Više informacija o Natječaju i načinu podnošenja prijave dostupno je na poveznici: https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-5-2-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala-8/.

 

PRVA IZMJENA NATJEČAJA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dana 25. studenoga 2022. godine oobjavila je prve izmjene XVI. Natječaja za provedbu mjere 5 „Obnavljane poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti“, podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“- za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“.

Radi se o tehničkim izmjenama na način da se zamjenjujePrilog 2 – Kriteriji odabira za tip operacije 5.2.1., novim Prilogom 2 Kriteriji odabira za tip operacija 5.2.1.

U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen.

Više informacija o izmjenama Natječaja dostupno je na poveznici https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-5-2-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala-8/.