Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni natječaj za dodjelu Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić za 2022. godinu:

    1.  Javni natječaj je otvoren za:
       1. Nagradu tehničke kulture Faust Vrančić za životno djelo;
       2. Godišnju nagradu tehničke kulture Faust Vrančić;
    2. Dodjeljuje se:
       1. Jedna nagrada za životno djelo;
       2. Do deset godišnjih nagrada pojedincima;
       3. Do pet godišnjih nagrada udrugama tehničke kulture i drugim pravnim osobama;
    3. Pojedincima i skupinama pojedinaca Nagrada se dodjeljuje u novcu i u obliku povelje o dodjeli Nagrade;
    4. Nagrađenim udrugama tehničke kulture, ustanovama i drugim pravnim osobama Nagrada se dodjeljuje u obliku povelje o dodjeli Nagrade;
    5. Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se zaključno do 13. siječnja 2023. godine;
    6. Više informacija dostupno je na poveznici: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/javni-natjecaj-za-dodjelu-drzavne-nagrade-tehnicke-kulture-faust-vrancic-za-2022-godinu/5199