Europska komisija je u sklopu Programa Kreativna Europa objavila Poziv za novinarska partnerstva:

    1.  Specifični cilj Poziva uključuje promicanje političke suradnje i inovativnih radnji kroz podupiranje svih dijelova Programa Kreativna Europa i promicanje raznolikog, neovisnog i pluralističkog medijskog okruženja i medijske pismenosti, čime se potiče sloboda umjetničkog izražavanja, interkulturni dijalog i socijalna uključenost;
    2. Poziv je objavljen za sljedeće teme:
       1. Tema 1: Novinarska partnerstva – suradnje;
       2. Tema 2: Novinarska partnerstva – pluralizam;
    3. Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava u sklopu Poziva iznosi 10.000.000 ,00 EUR, odnosno 5.000.000,00 EUR za svaku temu;
    4. Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom projektu iznosi:
       1. Za Temu 1: 2.000.000,00 EUR;
       2. Za Temu 2: 3.000.000,00 EUR;
    5. Stopa sufinanciranja iznosi:
       1. Za Temu 1: do 80% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
       2. Za Temu 2: do 90% , ukupno prihvatljivih troškova projekta;
    6. Rok za podnošenje projektnih prijava je 27. travnja 2023. godine;
    7. Više informacija o Pozivu dostupno je na poveznici.