Europska komisija je u sklopu Programa Građani, Jednakost, Prava i Vrijednosti (CERV) objavila Poziv na podnošenje projektnih prijedloga za promoviranje izgradnje svijesti i kapaciteta organizacija civilnog društva te za provođenje Povelje EU o temeljnim pravima:

    1.  Opći cilj Poziva je zaštita, promoviranje i podizanje svijesti o pravima kroz pružanje financijske potpore organizacijama civilnog društva koje su aktivne na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini u promoviranju i podupiranju tih prava, te kroz to ujedno i jačanje zaštite i promocije vrijednosti Unije te poštovanja prava i doprinos izgradnji demokratskije Unije, demokratskog dijaloga, transparentnosti i dobrog upravljanja;
    2. Prioriteti Poziva:
       1. Izgradnja kapaciteta i podizanje svijesti o Povelji EU-a o temeljnim pravima;
       2. Promicanje prava i vrijednosti osnaživanjem građanskog prostora;
       3. Strateške parnice;
       4. Zaštita vrijednosti i prava EU borbom protiv zločina iz mržnje i govora mržnje;
       5. Podupiranje poticajnog okruženja za zaštitu zviždača;
    3. Ukupna alokacija Poziva za sve prioritete iznosi 16.000.000,00 EUR;
    4. Raspodjela odgovarajućih raspoloživih sredstava unutar pojedinog prioriteta će biti proporcionalna broju prihvatljivih prijedloga primljenih u okviru svakog prioriteta;
    5. Minimalni iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu jest 75.000,00 EUR;
    6. Stopa sufinanciranja iznosi 90% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
    7. Rok za dostavu projektnih prijedloga je 25. svibnja 2023. godine do 17:00 sati;
    8. Više informacija o Pozivu na dostavu projektnih prijedloga dostupno je u prilogu na sljedećoj poveznici.