Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda- provedba tipa operacije 4.2.2. „Korištenje obnovljivih izvora energije“:

    1. Svrha Natječaja je otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja te tranzicija poduzeća prema zelenom gospodarstvu ulaganjima u učinkovito korištenje energije;
    2. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 70.000.000,00 HRK (9.290.596,59 EUR),
    3. Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR;
    4. Najviša visina javne potpore po projektu iznosi od 200.000,00 EUR do 1.000.000,00 EUR;
    5. Intenzitet javne potpore iznosi do 50 % prihvatljivih troškova projekta,
    6. Projektni prijedlozi podnose se od 6. veljače 2023. godine od 12:00 sati do 4. svibnja 2023. godine do 12:00 sati;
    7. Više informacija o Natječaju dostupno je na poveznici https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-4-2-2-koristenje-obnovljivih-izvora-energije-4/.

 

 

PRVA IZMJENA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Dana 03. veljače 2022. godine, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je prve izmjene Natječaja za provedbu Podmjere 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda- provedba tipa operacije 4.2.2. „Korištenje obnovljivih izvora energije“.

Izmjene se odnose na sljedeće dokumente:

    • Tekst Natječaja;
    • Prilog 2- Kriterij odabira;
    • Prilog 4- Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za potporu;
    • Prilog 6b- Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za isplatu.

U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen.

Više  informacija o izmjeni natječajne dokumentacije dostupno je na poveznici https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-4-2-2-koristenje-obnovljivih-izvora-energije-4/.