Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu, sufinanciranju prijevoda i objave u e-obliku prethodno tiskanih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranje dotiska ili otkupa prethodno tiskanih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. godini:

    1.  Cilj Javnog poziva je očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz povećanu dostupnost pisane riječi o Domovinskom ratu u kulturnome životu, afirmaciju pisane riječi i autora koji pišu o Domovinskom ratu;
    2. Najviša vrijednost potpore po pojedinom projektu može iznositi do:
       1. 4.000,00 EUR / 30.138,00 HRK za pripremu i tisak književnog ili publicističkog djela o Domovinskom ratu;
       2. 2.700,00 EUR / 20.343,15 HRK za prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku na specijaliziranom portalu za e-knjigu književnog ili publicističkog djela o Domovinskom ratu;
       3. 2.700,00 EUR / 20.343,15 HRK za dotisak ili otkup već tiskanih i objavljenih književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu;
    3. Zaprimanja zahtjeva po ovom Javnom pozivu traje do 11. svibnja 2023. godine;
    4. Više informacija dostupno je na poveznici: https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/javni-poziv-za-sufinanciranje-knjizevnih-ili-publicistickih-djela-o-domovinskom-ratu-u-2023-godini/4314