Agencija za elektroničke medije, sukladno Programu ugovaranja novinarskih radova u elektroničkim publikacijama, objavila je Javni poziv za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama:

    1.  Posebni ciljevi Programa su:
       1. Dodatni angažman novinarki i novinara i dubinsko istraživanja tema od javnog interesa;
       2. Jačanje kritičkog kapaciteta i društvenog utjecaja elektroničkih publikacija;
       3. Širenje informativnog opsega (broja tema) i relevantnosti sadržaja (pozadine informacija) elektroničkih publikacija;
       4. Istinito i razborito izvještavanje;
       5. Profesionalizacija novinarskog i autorskog rada u elektroničkim publikacijama;
       6. Nagrađivanje i motiviranje novinara/ki za vrhunski autorski rad;
       7. Jačanje autonomije novinara;
    2. Sredstva koja će Agencija za elektroničke medije raspodijeliti za prispjele prijavljene projekte iznose 200.000,00 EUR;
    3. Najmanji iznos koji se može dodijeliti za projekt iznosi 1.600,00 EUR bruto II, a najviši 4.000,00 EUR bruto II;
    4. Rok za podnošenje prijava je 28. travnja 2023. godine;
    5. Više informacija dostupno je na poveznici: https://www.aem.hr/blog/2023/03/30/javni-poziv-za-ugovaranje-novinarskih-radova-u-elektronickim-publikacijama-4/