Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i države imovine, kao Nacionalno koordinacijsko tijelo, u suradnji s Tijelima odgovornim za provedbu financijskog doprinosa Fonda solidarnosti Europske unije objavilo je Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije

 1. Svrha jednostavne izravne dodjele – Pokriti javne rashode izravno povezane s potresom od 22. ožujka 2020. godine s epicentrom na području grada Zagreba, odnosno serijom potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije;
 2. Indikativan iznos bespovratnih financijskih sredstava u okviru ove dodjele iznosi 13.500.000,00 EUR / 101.715.750,00 HRK, s mogućnošću povećanja do iskorištenja sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije;
 3. Udio bespovratnih  financijskih sredstava iznosi 100% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova prijave;
 4. Područja operacija:
  • Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektor
  • Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe, upravljanja otpadnim vodama
  • Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području telekomunikacija
  • Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza
  • Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području zdravstva
  • Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području obrazovanja
  • Pružanje privremenog smještaja radi pokrivanja potreba stanovništva pogođenog potresom
  • Financiranje službi spašavanja radi pokrivanja potreba pogođenog stanovništva
  • Osiguravanje preventivne infrastrukture
  • Mjere zaštite kulturne baštine
  • Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla
  • Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima
 5. Zaprimanje prijava traje do 31. ožujka 2023. godine;
 6. Više o uvjetima Jednostavne izravne dodjele te načinu podnošenja prijava dostupno je na sljedećim poveznicama:

 

 

OBUSTAVA DIJELA POZIVA

Dana 10. ožujka 2023. godine Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i države imovine, kao Nacionalno koordinacijsko tijelo, u suradnji s Tijelima odgovornim za provedbu financijskog doprinosa Fonda solidarnosti Europske unije objavilo je obavijest o obustavi dodjele bespovratnih financijskih sredstava za kativnosti u okviru kojih troškovi još uvijek nisu nastali, odnosno za potencijalne troškove iz točke 5.2. Uputa za provedbu Jednostavne izravne dodjele.

Obustava stupa na snagu 10. ožujka 2023. godine u 15:00 sati.

Jedostavna izrvna dodjela bespovratnih financijskih sredstava u dijelu dodjele sredstava za troškove koji su već nastali se nastavlja, te je prijave moguće dostaviti nadležnim tijelima.

Više o obustavi dijela poziva dostupno je na poveznici: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jednostavna-izravna-dodjela-bespovratnih-financijskih-sredstava-iz-fonda-solidarnosti-europske-unije/

 

 

PRODULJENJE ROKA ZA PREDAJU PROJEKTNIH PRIJAVA

Dana 30. ožujka 2023. godine Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i države imovine, kao Nacionalno koordinacijsko tijelo u suradnji s Tijelima odgovornim za provedbu financijskog doprinosa Fonda solidarnosti Europske unije objavilo je izmjenu Poziva za predaju projektnih prijedloga Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije.

 Izmjenom se razdoblje zaprimanja prijava već nastale troškove iz točke 5.1. Uputa za provedbu Jednostavne izravne dodjele produljuje s 31. ožujka 2023. godine na 30. travnja 2023. godine.

 Više informacija dostupno je poveznici: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jednostavna-izravna-dodjela-bespovratnih-financijskih-sredstava-iz-fonda-solidarnosti-europske-unije/