Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Natječaj za prijavu zajedničkih projekata u sklopu znanstveno-tehničke suradnje između Hrvatske i Austrije za 2024. – 2025.

    1.  Cilj Natječaja je intenziviranje međunarodne znanstvene suradnje Hrvatske i Austrije i poticanja mobilnosti znanstvenika u sklopu bilateralnih znanstvenoistraživačkih projekata;
    2. U sklopu ovoga programa moguća je potpora samo novim međunarodnim partnerstvima;
    3. Prihvatljivi prijavitelj s hrvatske strane mora imati aktivan projekt (kao voditelj ili suradnik uz suglasnost voditelja) koji financira središnje nacionalno tijelo za financiranje znanstvenih projekata ili projekt financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova ili programa Europske unije ili projekt financiran iz sredstava matične ustanove;
    4. Maksimalni ukupni odobreni iznos za projekt s hrvatske strane je 7.000,00 EUR za cjelokupno razdoblje trajanja projekta (dvije godine, 3.500,00 EUR godišnje) i to za troškove putovanja, smještaja i dnevnica za svoje istraživače;
    5. Prijave se podnose do 26. svibnja 2023. godine;
    6. Više informacija dostupno je na poveznici: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/natjecaj-za-prijavu-zajednickih-projekata-u-sklopu-znanstveno-tehnicke-suradnje-izmedju-hrvatske-i-austrije-za-2024-2025/5408