Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Poziv za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda – Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu:

    1.  Cilj Poziva je doprinos postizanju nacionalnih klimatskih i energetskih ciljeva definiranih Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2030.:
       1. Povećanje udjela OIE u bruto finalnoj potrošnji energije Republike Hrvatske do 2030.;
       2. Smanjenje emisije stakleničkih plinova do 2030.;
    2. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva iznosi 60.000.000,00 EUR i to za:
       1. Fotonaponske elektrane – 50.000.000,00 EUR;
       2. Elektrane na biomasu – 5.000.000,00 EUR;
       3. Bioplinske elektrane – 5.000.000,00 EUR;
    3. Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu je 100.000,00 EUR;
    4. Najviši iznos bespovratnih sredstava po projektu je 2.000.000,00 EUR;
    5. Najviši iznos bespovratnih sredstava po pojedinom prijavitelju je 4.000.000,00 EUR;
    6. Intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi za prijavitelje s područja Varaždinske županije iznosi između 60% i 80% prihvatljivih troškova projekta, ovisno o veličini prijavitelja;
    7. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 19. lipnja 2023. godine do 9:00 sati;
    8. Više informacija o Pozivu i načinu podnošenja projektnog prijedloga dostupno je na poveznici: https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-klimatske-aktivnosti-1879/modernizacijski-fond/objava-poziva-modernizacijskog-fonda/9200