Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Poziv za subvencioniranje dijela krajnje cijene opskrbe plinom za mikro, male i srednje poduzetnike s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh za razdoblje 1. travnja 2023. do 31. ožujka 2024. godine:

    1.  Cilj Poziva je smanjenje rizika od energetskog siromaštva kod mikro, malih i srednjih poduzeća te stvaranje preduvjeta za nesmetano odvijanje postojećih poslovnih aktivnosti kao i za jačanje konkurentnosti i daljnji tržišni rast;
    2. Najviši iznos potpore po pojedinačnom poduzeću može iznositi najviše do 200.000,00 EUR;
    3. Najviši intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 100% prihvatljivih troškova;
    4. Sredstva se dodjeljuju u obliku potpore male vrijednosti (de minimis potpore);
    5. Zahtjevi će se zaprimati do 31. prosinca 2023. godine;
    6. Prijave za državnu potporu predaju se preko internetskoj sučelja dostupnog na poveznici: https://plin.hamagbicro.hr
    7. Više informacija o samom Pozivu dostupno je na poveznici: https://mingor.gov.hr/vijesti/otvorene-nove-prijave-za-subvencije-za-plin-mikro-malim-i-srednjim-poduzetnicima-za-razdoblje-travanj-2023-do-ozujka-2024/9235